Chorągiew Harcerzy

Historia

W grudniu 1940 r., na Zjeździe Instruktorskim w Perth w Szkocji, został wybrany komitet Naczelny ZHP na czas wojny, który również kierował pracą harcerzy na terenie W. Brytanii, nawet po utworzeniu w 1943 r. Obszaru Brytyjskiego ZHP. W tym okresie najczynniejszą gałęzią było Starsze Harcerstwo w kręgach i jednostkach przy oddziałach wojskowych. Stan jednostek młodzieżowych harcerzy wynosił tylko 4 drużyny i 1 zastęp.

Po zakończeniu wojny jednostki wojskowe przybywały do W. Brytanii, a z nimi ludność cywilna, szkoły i młodzież harcerska. Hufiec „Białowieża" swoje początki miał na Bliskim Wschodzie.

Osobna Komenda Harcerzy w W. Brytanii powstała w 1946 r. W styczniu 1947 r. zakupiony został Dom Harcerski w Londynie, który stał się miejscem zbiórek harcerskich jednostek londyńskich, a w maju także siedzibą Komendy Obszaru Brytyjskiego ZHP. Jednocześnie w licznych obozach Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia zaczęły się organizować drużyny i gromady, najczęściej kierowane przez instruktorów z jednostek starszoharcerskich.

W czerwcu 1940 r., na skutek upadku Francji, drużyna harcerzy zorganizowana pół roku wcześniej w Paryżu przez hm Jerzego Zaleskiego przedostała się do Anglii. Krótki pobyt na Ealingu w zachodnim Londynie został przerwany przez naloty niemieckie, które spowodowały ewakuację do Dunalastair House w Szkocji. W tej okolicy, w lecie 1942 r., powstała 2 Drużyna Harcerzy im. Stuartów. Drużyna ta istnieje jako 2 Warszawska Drużyna Harcerzy im. Stefana Batorego. Jest to najstarsza bez przerwy działająca jednostka harcerzy w W.Brytanii. W Londynie powstała 3 Drużyna Harcerzy im. Stefana Czarnieckiego, założona przez hm Janusza Sokołowskiego w lipcu 1947 r. W styczniu 1952 r. powstała 20 Drużyna Harcerzy im. Jana Sobieskiego, zorganizowana przez phm Bogdana Szwagrzaka.

W 1948 r. rozpoczęła się kolejna faza organizacyjna - tworzenie hufców: we wrześniu „Wilno" (obozy północne), następnie „Warszawa" (Londyn) i ,,Szczecin" (płd Anglia), w styczniu 1948 r. „Warszawa” i „Szczecin” hufce pracują bez przerwy do dziś. Powstał także hufiec „Kraków" przy polskiej szkole w Diddington, Cambridgeshire, w listopadzie 1950 r.

W sierpniu 1948 r. odbył się Zlot Harcerzy na terenie lotniska Southrop w hrabstwie Gloucester z udziałem 336 harcerzy pod komendą hm Kazimierza Obtułowicza. Dalsza organizacja hufców związana była ze stopniowym opuszczaniem obozów przez żołnierzy i ludność cywilną oraz tworzeniem przez nich ośrodków w różnych miastach: „Białowieża" (październik 1948), „Gdańsk" (luty 1949 r.), „Wrocław" i „Gdynia" (wrzesień 1950), które działają do dziś i „Poznań" (wrzesień 1951). Tymczasem przestały istnieć hufce „Kraków", „Gdańsk" i „Wilno" (grudzień 1952 r.).

W sierpniu 1951 r. miała miejsce koncentracja obozów harcerzy w South Park Woods koło Haslemere, Surrey, pod komendą hm Kazimierza Obtułowicza. Zasadnicza zmiana organizacyjna nastąpiła w 1952 r. W marcu Komenda Harcerzy podzieliła teren W. Brytanii na dwie Chorągwie: „Piastowską" (południe) - stan 598, oraz „Jagiellońską" (północ) - stan 336. W dodatku powstały Samodzielne Ośrodki Harcerskie w Szkocji (stan - 74) i w Irlandii (stan - 9). W grudniu została zlikwidowana Komenda Harcerzy i Chorągwie zaczęły podlegać bezpośrednio Naczelnikowi. Ostateczna reforma organizacyjna nastąpiła w marcu 1954 r., kiedy to obydwie Chorągwie połączyły się w jedną Chorągiew Harcerzy w W. Brytanii.

W październiku 1956 r. powstał nowy hufiec „Wilno" na terenie Yorkshire, tak że w 1957 r. w skład Chorągwi wchodziło 8 hufców z 62 jednostkami - stan liczebny, 1186. W lecie 1957 r. 50 harcerzy wzięło udział jako reprezentacja ZHP w Światowym Jubileuszowym Jamboree w Sutton Park pod komendą hm Mieczysława Dulaka i jego zastępcy phm Janusza Sokołowskiego. W tym samym czasie i miejscu w obozie przyjamborowym pod komendą hm Stanisława Smolenia w pierwszym tygodniu i phm Bogdana Szwagrzaka w drugim tygodniu wzięło udział 172 Harcerzy.

W styczniu 1962 r została zakupiona posiadłość w dolinie rzeki Wye, która stała się stanicą hufca „Szczecin” W lutym 1963 r powstał ostatni z nowych Hufców ”Łódź”.

Zlot Millennium w Lilford Park był wielkim organizacyjnym sukcesem Chorągwi, przy udziale ponad tysiąca harcerzy, zuchów, instruktorów i gości. Podczas zlotu Chorągiew otrzymała sztandar ufundowany przez Brygadowe Koło Młodych „Pogoń".

Jednostki Chorągwi Harcerzy w W. Brytanii zajęły pierwsze miejsce na każdym z pięciu Światowych Zlotów. Na Monte Cassino (1969) i w Comblain-la-Tour (1982) komendant Chorągwi pełnił również funkcję komendanta Zlotu Harcerzy, z obsadą instruktorów z Chorągwi; w Clumber Park (1994) członkowie Chorągwi byli odpowiedzialni za obsadę zarówno Komendy Głównej jak i Komendy Harcerzy.

W 1969 r Chorągiew liczyła 1791 harcerzy. W styczniu 1962 r Chorągiew przyczyniła się do organizacji jubileuszowego zlotu ZHP w Lilford Park przy udziale ponad 1000 harcerzy i zuchów.

W 1971 r. Okręg zakupił posiadłość w Fenton w Lincolnshire, która stała się Centralną Stanicą Harcerską. W 1973 r. rozpoczęto coroczne Złazy Wędrownicze „Młody Las", które wciąż cieszą się powodzeniem. Odbyły się trzy zloty Chorągwi: w 1977 r. w St. Briavels - komendant hm Bogdan Szwagrzak, w 1985 r. w Clumber Park - komendant hm Stanisław Berkieta i w 1993 r. w Barnswood - komendant hm Jan Parkola.

Przestały działać hufce „Łódź" (1976), „Poznań" (1976) i „Lwów" (1991), ale wciąż pozostaje pięć, z których dwa obchodziły w 1997 roku 50-lecie.

Po ogłoszeniu IIIciej Rzeczypospolitej w 1990r, Hufiec Szczecin razem z Hufcem harcerek Pomorze pierwsi pojechali na obóz do Polski. Obóz odbył się w terminie 4.8.91 do 21.8.91. Obozowali na Gajówce Hysne w puszczy niepołomickiej, niedaleko od Krakowa. Stan obozu; 19 harcerzy, 14 wędrowników, 2 instruktorów. Komendantem wyprawy był hm. E. Kasprzyk, komendantem obozu phm. R. Janczyński. Podczas obozu zwiedzaliśmy Kraków, Wieliczkê, Zakopane, Oświęcim, Częstochowe. Wędrownicy uczestniczyli w Pielgrzymce młodzieżowej w Częstochowie oraz odbyli wędrówkę w okolicach Zakopanego. W tym samym roku wędrownicy z 13 DW im J.Grzesiaka „Czarnego” z Hufca „Wilno” urządzili obóz wędrowny w Tatrach. Komendantem Obozu był pwd. Henryk Bąk.

Wszystkie Hufce teraz już obozowały w Polsce, Hufiec „Warszawa” zorganizował swój złaz Hufca w Bieszczadach w 1997, a Hufiec „Wilno” zorganizował wyprawę na Litwę, do Wilna w 1998.

W 2003 r wędrownicy Hufca „Warszawy” pod komendą Hufcowego Hm. Krzysztofa Jaśinskiego odbyli rejs żeglarski do Polski żaglowcem ORP „Iskra”. Wiezli ze sobą pamiątki po lotnikach, marynarzach i żołnierzach poległych w czasie IIgiej wojny Światowej. Pamiątki będą umieszczone w Muzeum Wojska Polskiego i Marynarki Wojennej w Gdynii.

Na Zlocie „Szare Szeregi” w Okuniewie w 2004 są trzy obozy z Chorągwi WB, obóz 2WDH, Komendant phm Marek Iczkiewicz, obóz Hufca „Szczecin”, Komendant hm Aleksander Szwagrzak oraz obóz Chorągwi (Hufce „Wilno”, „Gdynia” i „Warszawa”) WB, Komendant pwd Marek Musioł. Komendantem Zlotu Harcerzy „Kotwica” jest hm Marek Szablewski, Komendant Chorągwi WB.

Na Światowym Zlocie ZHP w USA w 2006 są trzy obozy z Chorągwi WB, obóz 1KDH, Komendant pwd Carlos Varela, obóz 8LDH, Komendant phm Jan Minor oraz obóz Chorągwi (Hufce „Wilno”, „Gdynia” i „Warszawa”), komendant pwd Marek Witko.

Na Jubileuszowym Zlocie ZHP w Polsce w 2010 jest osiem obozów z Chorągwi WB, obóz 1KDH, Komendant pwd Tadeusz Moszumański, obóz 2WDH, Komendant phm Marcin Roth, obóz 8LDH, Komedant pwd Konrad Kaptur, obóz 34DH, Komendant pwd Konrad Ledóchowski, obóz Hufca Warszawa (3LDH, 7DH i 20DH), Komendant pwd Witek Hewanicki, obóz Hufca „Szczecin”, Komendant hm Maurycy Paszkiewicz, obóz Hufca „Gdynia”, Komendant phm Jerzy Kowalski i obóz Hufców „Wilno” i „Wrocław”, komendant ho Tomasz Bandura. Komendantem Zlotu Harcerzy jest hm Robert Rospedzihowski, Komendant Chorągwi WB. Komendantem Zlotu Wędrowników jest phm Janek Lasocki.

Komendanci Chorągwi

15.09.1946 – 13.03.1950 hm. Kazimierz Obtułowicz
15.03.1950 – 01.11.1952 hm. Czesław Szwagrzak
03.03.1952 – 03.03.1954 hm. Kazimierz Obtułowicz (Piastowskiej)
03.02.1952 – 01.02.1953 hm. Zenobiusz Słowikowski (Jagiellońskiej)
01.02.1953 – 03.03.1954 hm. Władysław Dziadosz (Jagiellońskiej)
03.03.1954 – 01.11.1956 hm. Romuald Rzędzian
01.11.1956 – 01.02.1961 hm. Józef Puchałka
01.02.1961 – 12.04.1963 hm. Jan Gabański
12.04.1963 – 07.12.1963 hm. Leonidas Kliszewicz p.o.
07.12.1963 – 12.06.1973 hm. Leonidas Kliszewicz
12.06.1973 – 02.04.1974 hm. Zdzisław Kaczmarczyk p.o.
02.04.1974 – 12.03.1978 hm. Bogdan Szwagrzak
12.03.1978 – 30.03.1980 hm. Czesław Pukacz
30.03.1980 – 25.04.1980 hm. Edmund Kasprzyk
25.04.1980 – 28.06.1980 hm. Czesław Pukacz p.o.
28.06.1980 – 23.03.1984 hm. Edmund Kasprzyk
23.03.1984 – 09.10.1988 hm. Stanislaw Berkieta
09.10.1988 – 31.03.1990 hm. Edmund Kasprzyk
31.03.1990 – 29.10.1994 hm. Jan Parkola
29.10.1994 – 01.10.2000 hm. Michał Nalewajko
01.10.2000 – 01.10.2006 hm. Marek Szablewski
01.10.2006 – 14.10.2012 hm. Robert Ropspędzihowski
14.10.2012 – 16.10.2016 hm. Krzysztof Jasiński
16.10.2016 – Dzisiaj hm. Jan Minor
 

historiaharcerzy62.png
1962 - Obóz 20DH, Hufiec "Warszawa", Merdon Castle

historiaharcerzy66.png
1966 - Orkiestra Hufca "Szczecin", Zlot w Lilford Park

historiaharcerzy68.png
1968 - Obóz z Londynu we Francji

historiaharcerzy75.png
1975 - Obóz Hufca "Gdynia" w Llannor

historiaharcerzy78.png
1978 - Złaz Wędrowników "Młody Las" w St. Briavels

historiaharcerzy79.png
1979 - Obóz Hufca "Gdynia" w Urbes, Francja

historiaharcerzy97.png
1997 - Brama Obozu 50-lecia Hufca "Szczecin"

historiaharcerzy05.png
2005 - Obóz Hufca "Wilno"

historiaharcerzy10.png
2010 - Obóz 1DH, Hufiec "Warszawa", Zlot 100-lecia

historiaharcerzy14.png
2014 - Wędrownicy Hufca "Wrocław" w Rzymie