Chorągiew Harcerzy

Komenda

Marcin Roth Hm.
Komendant Chorągwi
Danek Jackowski Hm.
Referent Skarbo-gospodarczy
Daniel Best Pwd.
Referent Administracyjno-organizacyjny
Michał Nalewajko Hm.
Referent Kształcenia
Marek Mrozek Phm.
Referent Zuchów
.
Referent Harcowników
Janek Lasocki Phm.
Referent Wędrowników
Wojciech Bernasiński Phm.
Referent d/s Przyjmowania Dorosłych
Jerzy Zychowicz Phm.
Referent Informatyki/spraw specjalnych
Jan Minor Hm
Referent d/s Szkocji