Okręg W-Brytyjski

Archiwum Wiadomości 2015r.

Zlot 2015

Słowo Kapelana na Wielki Post i Wielkanoc 2015r.

Chrześcijanin w okresie Wielkiego Postu nie może zwolnić się z obowiązku głębszej refleksji i odniesienia swojego życia do wymogów Ewangelii. Coraz to trudniej przychodzi nam udowadniać codziennie naszą wierność Jezusowi Chrystusowi i Jego Ewangelii.

Przeczytaj list

Ruszyliśmy z budową w Stanicy St.Briavels!

Z dniem 1 września 2015 r. firma budowlana Watts Contract Services, wybrana po konkurencyjnym przetargu pięciu firm, rozpoczęła przeróbkę byłej kancelarii stanicy na mieszkanie dla ewentualnego stróża stanicy.

Przeczytaj komunikat

Wróć do „Wiadomości”