Okręg W-Brytyjski

Wiadomości 2019r.

Działalność Okręgu w W.B. na terenie Szkocji

Przyjmujemy do wiadomości, że działają inne organizacje w Szkocja o różnych nazwach harcerskich, sportowych, społecznych lub innych. Cieszymy się, że możemy być dla innych wzorem do naśladowania natomiast, za działalność, oświadczenia, czy wypowiedzi innych grup nie bierzemy żadnej odpowiedzialności.

Przeczytaj komunikat...

Uroczyste otwarcie nowego budynku Stanicy Harcerskiej St Briavels

Oficjalne otwarcie nowego budynku mieszkalnego na stanicy St Briavels odbyło się w niedziele 22 września 2019 z udziałem wielu gości i fundatorów Funduszu St Briavels oraz młodzieży z hufców Pomorze i Szczecin. Oficjalne otwarcie dokonali dostojni goście, a wśród nich Deputy Lord Lieutenant of Gloucestershire Roger Deeks. Zapraszamy do przeczytania całej treści artukułu.

Czytaj wiecej...

Poświęcenie nowego budynku mieszkalnego na Stanicy Harcerskiej St Briavels

W harcerskim gronie uroczyście poświęciliśmy nowy budynek Stanicy Harcerskiej St Briavels gotowy do użytku na tegoroczną akcję letnią. Zakończyliśmy Etap II ambitnego programu odnowienia naszej stanicy – budowę nowego budynku mieszkalnego. Czeka nas jeszcze Etap III naszego projektu – remont białego domu, oryginalnego głównego budynku stanicy.

Przeczytaj artykuł...

Wróć do „Wiadomości”