Okręg W-Brytyjski

Komenda Zlotu

Anna Kucewicz hm.
Komendantka Zlotu
Monika Węglarz hm.
Zastępczyni Komendantki
Marek Pepliński phm.
Oboźny Zlotu
Alicja Parol hm.
Komendantka Zlotu Harcerek
Janek Lasocki phm.
Komendant Zlotu Harcerzy
Oleńka Mańkowska hm.
Kwatermistrzyni
Kinga Petrusewicz phm.
Kwatermistrzyni
Andrzej Borowy hm.
Referent Wyposażenia
Olga Borowa hm.
Skarbniczka
Docia Zawadzka sam.
Gospodyni Komendy Zlotu
Jagoda Kaczorowska hm.
Referentka Programu
Wojtek Bernaśiński phm.
Referent Logistyki i Filmowania