Organizacja Harcerzy

Hufiec Gdynia

hufiecgdynia.png

Drużyna Wędrowników
6DW - Północno-Zachodnia Anglia

Drużyna Harcerzy
6DH - Manchester
14DH - Bolton

Gromady Zuchów
"Niedźwiedź" - Manchester

Kontakt
gdynia@zhpwb.org.uk

Website
www.hufiecgdyniamanchester.co.uk

CZUWAJBLOG - Portal harcerstwa polskiego poza Krajem