Starsze Harcerstwo

Organizacja

Organizacja Starszego Harcerstwa jest trzecią częścią organizacyjną Związku Harcerstwa Polskiego działającego poza granicami Kraju dołączając do Organizacji Harcerek, Organizacji Harcerzy i Organizacji Przyjaciół Harcerstwa. Starsze Harcerstwo to organizacja dla dorosłych harcerek i harcerzy, którzy wychodząc z harcerstwa młodzieżowego chcą nadal pozostać w harcerstwie i pełnić służbę w szerszym społeczeństwie.

Kręgi Starszoharcerskie tworzone są przy Okręgu ZHP na terenie Wielkiej Brytanii pod kierownictwem Okręgowego Kierownika Starszego Harcerstwa. Celem kręgów jest realizowanie zasad Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego w świecie ludzi dorosłych, w życiu osobistym i publicznym. Kręgi Starszoharcerskie działają na podstawie przyjaźni, współpracy, wzajemnej pomocy, wolnego wyboru i samostanowienia na terenie swojego kręgu.

W Kręgi Starszoharcerskie zrzeszają się dorośli harcerki i harcerze, którzy zapaleni swoim doświadczeniem z lat młodzieńczych i identyfikując się w zasadach harcerskiej służby i pracą nad sobą, chcą jako dorośli pełnić służbę w społeczeństwie i w miarę potrzeb pomóc harcerstwu młodzieżowemu.

Kręgi Starszoharcerskie to kręgi przyjacielskie z programem towarzyskim i charytatywnym, które w duchu harcerskim realizują program wspierania różnej działalności w społeczeństwie.

Kontakt: starszeharcerstwo@zhpwb.org.uk