Chorągiew Harcerek

Hufiec Bałtyk

TEREN
Londyn i okolice

HUFCOWA
Tatiana de Berg phm.

EMAIL
baltyk@zhpwb.org.uk

WITRYNA
www.hufiecbaltyk.org.uk

Londyn
2 Drużyna Wędrowniczek "Jantar"

Islington
Gromada Zuchów "Mazowszanki"
3 Drużyna Harcerek "Warta"

Willesden Green
Gromadka Skrzatów "Prawdziwki"
Gromada Zuchów "Bursztynowe Serduszka"
5 Drużyna Harcerek "Dunajec"

Ealing
Gromada Zuchów "Krasnoludki"
6 Drużyna Harcerek "Pilica"

Balham
Gromada Zuchów "Bratki"
7 Drużyna Harcerek "Kamienna"

Hammersmith
Gromada Zuchów "Szarotki"
9 Drużyna Harcerek "San"

Putney
Gromada Zuchów "Grzybowe Ludki"
10 Drużyna Harcerek "Narew"

Brighton
Gromadka Skrzatów "Bałtykowe Duszki"
Gromada Zuchów "Syrenki"
61 Drużyna Harcerek "Bzura"

Crawley
Gromadka Skrzatów "Bieliki"
Gromada Zuchów "Orzełki"
62 Drużyna Harcerek "Odra"