Starsze Harcerstwo

Starsze Harcerstwo

Organizacja Starszego Harcerstwa jest jedną z czterech organizacji współtworzących Związek Harcerstwa Polskiego. Jest organizacją dla tych, którzy chcą żyć zgodnie z harcerskimi ideałami także w życiu dorosłym: na studiach, w pracy zawodowej, w rodzinie i chcą te wartości wnosić w środowiska, w których żyją i pracują.

Podstawową komórką organizacyjną jest krąg starszo-harcerski. Celem kręgów jest realizowanie zasad Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego w świecie ludzi dorosłych, w życiu osobistym i w szerszym społeczeństwie oraz utrzymanie braterskiego środowiska, w którym istnieje i rozwija się harcerski styl życia i nie ustaje praca nad sobą.  

W Okręgu ZHP na terenie Wielkiej Brytanii kręgi tworzą się pod kierownictwem Okręgowego Kierownika St. Harcerstwa tam, gdzie jest zainteresowanie i warunki do pracy. Po pomyślnym zakończeniu próby krąg otrzymuje rejestrację w Głównej Kwaterze St. Harcerstwa. Kręgi działają w oparciu o regulaminy starszo-harcerskie i podlegają GK St. Harcerstwa; w zakresie programu zajęć są jednostkami samowychowawczymi i samorządnymi; a w sprawach prawno-administracyjnych przestrzegają wytycznych zarządu okręgu w Wielkiej Brytanii.

Program pracy obejmuje różne zajęcia, według zainteresowań członków, m.in. wspólne dokształcania się w dziedzinach kultury, sztuki i techniki, rozwój duchowy, obchody tradycyjnych świąt narodowych, wolontariat i służbę społeczną, wycieczki, sport i turystykę, oraz, w miarę potrzeb, pomoc harcerstwu młodzieżowemu.

Kontakt: starszeharcerstwo@zhpwb.org.uk