Chorągiew Harcerek

Historia

Początki istnienia Chorągwi uważany jest jako roku 1943 gdyż w tymże roku zawiązała się pierwsza drużyna harcerek „Wisła”. Drużyna ta działała na zasadzie korespondencyjnej. Należały do niej harcerki z Londynu które uczyły się w różnych szkołach internatowych (boarding schools). Drużynową drużyny Wisła była hm Helena Grażyńska która była powołana na Komendantkę Harcerek w Wielkiej Brytanii. Oprócz Londynu były też harcerki w Edynburgu, w Glasgowie i w szkole internatowej w Dunalastair House w Szkocji.

Harcerstwo na terenie W. Brytanii roziwjało się bardzo szybko w tym okresie, bo w 1947r. harcerki były już podzielone na hufce „Szkocja”, „Anglia”, „Stowell Park” (Wiltshire), „Foxley” (szkoła internatowa). W 1950r. odbyła się pierwsza kolonia zuchowa w Penhros w Północnej Walii. (Do dziś dnia odbywają się kolonie zuchowe w Penhros).

historiaharcerek49.png

Drużyna "Wisła" i zuchy z phm Irką Czarnecką 1949

historiaharcerek51.png

Drużyna Wędrowniczek "Jantar", Coombe Farm 1951

historiaharcerek60.png

Zlot harcerek na tle herbów hufców 1960

W 1951r. znowu nastąpiła reorganizacja i podział na hufce „Bałtyk”, „Karpaty”, „Stowell Park” i hufiec zuchowy. 50cio lecie Harcerstwa obchodziłyśmy zlotem całego harcerstwa w WB który odbył się w Lilford Park w 1960r. W tym czasie był też Hufiec Harcerek „Tatry” w szkole internatowej w Pitsford (Northamptonshire).

Poza żeńskimi hufcami było też wiele harcerek w mieszanych hufcach męskich aż ówczesna Naczelniczka Harcerek hm Halina Śledziewska zrobiła podział organizacyjny. Oprócz Hufca „Bałtyk” wszystkie inne hufce skończyły swoją działalność, a w 1962r. powstały nowe hufce harcerek: „Pomorze”, „Mazowsze”, „Wawel”, „Kaszuby”. Wszystkie hufce oprócz hufca „Wawel” działają do dziś, a „Wawel” połączył się w 2012r. z hufcem „Mazowsze”.

historiaharcerek85.png

Zlot 75-lecia w Clumber Park, Hufiec "Pomorze" 1985

historiaharcerek98.png

Hufiec "Pomorze" na Zlocie Chorągwi w Szkocji 1998

historiaharcerek07.png

Odnowienie przyrzeczenia Hufca "Kaszuby" 2007

70 lat działalności naszej Chorągwi to tysiące zbiórek, wycieczek, biwaków, zimowisk, obozów, zlotów... Drużynami czy hufcami jeździmy w różne części Anglii, Walii i Szkocji. Jeździmy też za granicę, miedzy innymi do Irlandii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Austrii, Litwy i oczywiście do Polski. Pierwszy wyjazd reprezentacji Chorągwi do Polski był w 1991r. na spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w ramach Światowego Spotkania Młodzieży.

Chorągiew zawsze bierze liczny udział we wszystkich Światowych Zlotach ZHP działającego poza granicami Kraju. Tam mamy okazję spotkać harcerki i harcerzy z różnych części świata. Chorągiew miała też okazję organizować własne zloty, ostatni był 2003r. w Devon. W 1994r. Chorągiew Harcerek pomagała w organizacji V Światowego Zlotu ZHP w Clumber Park. Na VIII Światowy Zlot Stulecia Harcerstwa w 2010r do Zegrza pod Warszawą Chorągiew reprezentowało ponad 225 harcerek, wędrowniczek i instruktorek.

historiaharcerek12.png

Biwak Hufca "Mazowsze" 2012

historiaharcerek15.jpg

Drużyna Wędrowniczek "Jantar", Aylesford 2015

historiaharcerek17.jpg

Zlot w Kanadzie, Wędrowniczki Chorągwi 2017