Okręg WB

Jedziemy na Zlot!

Oznaka została zaprojektowana przez pwd. Witka Hewanickiego i zatwierdona rozkazem Nr3.

Biały, czerwony i granatowy - główne kolory oznaki to dokładne kolory Brytyjskiej flagi “Union Jack”. Reprezentują  one złoty kraj w którym mieszkamy, a w samym środku jest polski orzeł, symbol tego, że pomimo że mieszkamy tu, odczuwamy polskość w naszych sercach.  

zlot2015_logo.png

Orzeł używany był na monetach i pieczątkach książąt piastowskich od XII wieku, a jako oficjalny herb państwa polskieog od 1295r. Przetrwał wiele trudnych dziejowych wydarzeń, a w czasach komunistycznych usunięto mu koronę. Biały orzeł w koronie na czerwonym tle figurował na Chorągwi Prezydenta II Rzeczypospolitej Polski która została wywieziona z Polski w 1939 do Londynu gdzie była przechowywana przez wiele lat. Dnia 22 grudnia 1990 Chorągiew została przekazana prezydentowi III Rzeczypospolitej Lechowi Wałęsie przez śp. hm. Ryszarda Kaczorowskiego - ostatniego prezydenta na Uchodźstwie. 

W 25-tą rocznicę tego wydarzenia dumni jesteśmy że polski orzeł figuruje na oznace naszego Zlotu Okręgu.