Okręg WB

Historia

Działalność harcerstwa poza granicami Polski rozpoczęła się wkrótce po wybuchu II Wojny Światowej; gdziekolwiek znaleźli się Polacy, tam tworzyły się jednostki harcerskie.

Przewodniczący ZHP dr Michał Grażyński w 1940 roku przedostaje się do Londynu i tu powołuje Komitet Naczelny ZHP. Osoba druha Grażyńskiego potwierdziła kontynuację przedwojennej pracy harcerskiej w nowych warunkach. Komitet Naczelny koordynował pracę jednostek, gdziekolwiek one się znajdowały. Po zakończeniu wojny, gdy tysiące Polaków nie mogły wrócić do Kraju Komitet Naczelny na zjeździe w 1946 roku w Enghien (Francja), utworzył Naczelną Radę Harcerską, która obecnie jest głównym organem doradczym dla Naczelnictwa. Okręgi ZHP działają w Australii, Argentynie, Francji, Irlandii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Wielka Brytania

Zarząd Okręgu Wielkiej Brytanii powstał w 1968, kiedy oddzielono władze okręgu od Naczelnictwa.

W skład Okręgu Wielka Brytania wchodzą Chorągwie Harcerek i Harcerzy, Kręgi Starszoharcerskie i Koła Przyjaciół Harcerstwa.

Chorągiew Harcerek składa się z hufców „Bałtyk” (Londyn i okolice), „Kaszuby” (północna Anglia), „Mazowsze” (środkowa Anglia), „Polesie” (Szkocja) i „Pomorze” (południowa Anglia). Przeczytaj historię Chorągwi Harcerek.

Chorągiew Harcerzy składa się z hufców „Gdynia” (Manchester i okolice), „Lwów” (Szkocja), „Szczecin” (południowa Anglia), „Warszawa” (Londyn i okolice), „Wilno” (północna Anglia) i „Wrocław” (środkowa Anglia). Przeczytaj historię Chorągwi Harcerzy.

Obecnie Kręgi Starszoharcerskie istnieją w Londynie i Manchester.

Koła Przyjaciół Harcerstwa skupiają rodziców młodzieży harcerskiej i sympatyków harcerstwa. Członkowie zabezpieczają zaplecze organizacyjne i wsparcie finansowe jednostkom młodzieżowym oraz funkcyjnym, którzy tę pracę prowadzą.

Okręg ZHP w Wielkiej Brytanii - Polish Scouting Association (UK Region) Ltd jest właścicielem dwóch terenów: Stanicy Harcerskiej St. Briavels (hrabstwo Gloucestershire) i Centralnej Stanicy Harcerskiej Fenton (hrabstwo Lincolnshire).

historiaokregharcerki.png

Obóz Harcerek Hufca "Bałtyk"

historiaokregharcerze.png

Obóz Harcerzy Hufca "Szczecin"

historiaokregkph.png

Koło Przyjaciół Harcerstwa w Willesden Green