Organizacja Przyjaciół

Koła

KPH Bristol

KPH Chiswick
Przewodnicząca: Aneta Skorupska-Wójcik

KPH Devonia
Przewodnicząca: Renata Turrell dz.h.

KPH Ealing
Przewodnicząca: Teresa Trawińska dz.h.

KPH Edinburgh
Przewodnicząca: Agnieszka Piskorska

KPH Glasgow
Przewodnicząca: Katarzyna Dębowska

KPH Huddersfield
Przewodnicząca: Małgorzata Zielińska

KPH Leeds
Przewodnicząca: Maja Redźko

KPH Leicester
Przewodnicząca: Marta Sułek

KPH Manchester
Przewodnicząca: Magdalena Mandziuk

KPH Norwich
Przewodnicząca: Agata Pogorzelska

KPH Nottingham
Przewodnicząca: Edyta Sokołowska

KPH Perth
Przewodnicząca: Magdalena Szmeichel

KPH Sheffield Barnsley
Przewodnicząca: Monika Zawadzka

KPH Slough
Przewodniczący: Andrzej Kasprzyk

KPH Willesden Green
Przewodniczący: Rafał Chmiel

KPH Wimbledon Putney
Przewodnicząca: Joanna du Plessis

Kontakt: kph@zhpwb.org.uk