Organizacja Przyjaciół

Koła

KPH Bristol
Przewodniczący: Marek Kowalewski

KPH Cambridge
Przewodnicząca: Jadzia Jankowska

KPH Chiswick
Przewodnicząca: Aneta Skorupska-Wójcik

KPH Devonia
Przewodnicząca: Renata Turrell dz.h.

KPH Ealing
Przewodnicząca: Małgorzata Kawecka dz.h.

KPH Huddersfield
Przewodnicząca: Anna Kręcisz

KPH Leeds
Przewodnicząca: Marzena Stefaniszyn

KPH Loughborough
Przewodnicząca: Aneta Franaszczuk

KPH Manchester
Przewodnicząca: Barbara Bednarczyk

KPH Norwich
Przewodnicząca: Agnieszka Marszalek

KPH Nottingham
Przewodnicząca: Edyta Sokołowska

KPH Perth
Przewodnicząca: Dorota Marciniec

KPH Scunthorpe
Przewodnicząca: Dagmara Zarychta

KPH Slough
Przewodniczący: Andrzej Kasprzyk

KPH Walsall
Przewodnicząca: Agnieszka Markowiak

KPH Willesden Green
Przewodniczący: Iwona Gawroniuk

KPH Wimbledon Putney
Przewodnicząca: Joanna du Plessis

Kontakt: oph@zhpwb.org.uk