Witamy

Związek Harcerstwa Polskiego w Wielkiej Brytanii

Aktualności

ZHP

Nie musisz daleko szukać, aby nas znaleźć! Znajdujemy się w Północnej i Południowej Anglii, w Midlandach i w Szkocji, a także w stolicy Londyn.

Bezpieczeństwo i Ochrona Praw Dziecka

Obowiązkiem Związku Harcerstwa Polskiego jest zabezpieczenie dobrobytu każdego uczestnika i członka Związku.

Przeczytaj więcej

We wszystkich sprawach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony praw dziecka proszę kontaktować się na email:
safeguarding@zhpwb.org.uk

ZHP w mediach