Kontakt

Kontakt

Przewodniczący Zarząd Okręgu
przewwb@zhpwb.org.uk

Sekretariat Okręgu
admin@zhpwb.org.uk

Webmistrz Okręgu
web@zhpwb.org.uk

Chorągiew Harcerek
choragiewharcerek@zhpwb.org.uk

Chorągiew Harcerzy
choragiewharcerzy@zhpwb.org.uk

Safeguarding
safeguarding@zhpwb.org.uk
Dalsze informacji - Kontakt do osób odpowiedzialnych za BOPD – Contact to the Safeguarding Officers

Ośrodki Harcerek

Ośrodki Harcerzy

Stanice Harcerskie

Związek Harcerstwa Polskiego

ZHP
www.zhp.org

ZHP Organizacja Harcerek
www.zhpharcerki.org

ZHP Organizacja Harcerzy
www.zhpharcerze.org

Inne

Wędrownicy w Wielkiej Brytanii
www.zlazmlodylas.com

CzuwajBlog
www.czuwajblog.com