Okręg WB

Wiadomość od Komendanta Zlotu Harcerzy

31 grudnia 2014r

Czuwaj!

Rozpoczynamy nowy 2015 rok i zaledwie 28 tygodni zostało do naszego Zlotu Okręgu w Wielkiej Brytanii! 

Komendy pracują nad zlotem od dawna - teraz kolej na was. Komunikaty wyjdą od drużynowych i hufcowych w ciągu następnych 2 tygodni i potrzebujemy by zgłoszenia był zwrócone jak najszybciej! Więcej od komend zlotowych niedługo...

Będzie będzie!

Phm Janek Lasocki
Komendant Zlotu Harcerzy „Dziedzictwo”