Okręg WB

Jak Działamy

Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) na podstawie ponad 100 lat historii, zaczynając od twórcy skautingu Lorda Baden-Powella, wspiera wszechstronny rozwój młodzieży w kierunku określonym przez Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie.

ZHP liczy ponad 5,000 członków na 4 kontynentach oraz w 12 krajach. Naczelnictwo wraz z Przewodniczącym znajdują się w Londynie.

Na czele organizacji stoi Przewodniczący oraz organ wykonawczy: Naczelnictwo. Organizacja składa się z Organizacji Harcerek i Harcerzy, na których czele stoją Naczelnicy, Organizacji Starszego Harcerstwa, z Naczelnym Kierownikiem oraz Organizacji Przyjaciół Harcerstwa. Terenowo Organizacja jest podzielona na Okręgi (kraje). Każdy Okręg dysponuje własnym majątkiem w kraju działania oraz ma osobowość prawną.

Organizacja Harcerek i Organizacja Harcerzy dzielą się na chorągwie harcerek i chorągwie harcerzy (kraje), a chorągwie na hufce harcerekhufce harcerzy i szczepy (rejony). Hufce/szczepy składają się z gromad skrzatów (lat 4-7) i zuchów (lat 7-11), drużyn lub samodzielnych zastępów harcerek/harcerzy (lat 11-15), jednostek wędrowniczek/wędrowników (od 15 lat) oraz grona instruktorek i instruktorów.

Codzienna praca jednostek młodzieżowych, odbywa się w lokalnych ośrodkach na zbiórkach oraz innych zajęciach prowadzonych zgodnie z metodą i zasadami harcerskimi. Program kształcenia jest prowadzony na różnych szczeblach. Jednostki wyjeżdżają na coroczne kolonie zuchowe i obozy harcerskie.

Organizacja Starszego Harcerstwa jest organizacją dorosłych harcerek i harcerzy, którzy wychodząc z harcerstwa młodzieżowego, chcą nadal pozostać w harcerstwie. Organizacja Przyjaciół Harcerstwa jest organizacją rodziców młodzieży zrzeszonej w ZHP oraz sympatyków harcerstwa.

CO TO JEST ZARZĄD OKRĘGU?

Zarząd Okręgu, to grupa osób wybrana przez instruktorki i instruktorów w Wielkiej Brytanii na Zjeździe Okręgu, który odbywa się co dwa lata. W skład Zarządu wchodzi Przewodniczący, 15 członków z wyboru oraz 5 członków z urzędu (Kapelan Okręgu, Komendantka Chorągwi Harcerek Komendant Chorągwi Harcerzy, Okręgowy Kierownik Starszego Harcerstwa oraz Okręgowy Kierownik OPH). Ta wybrana grupa czuwa nad tym, by harcerska praca w Wielkiej Brytanii była zgodna z naszymi regulaminami, ale i z prawem kraju, w którym mieszkamy. Prawo brytyjskie zwłaszcza w dziedzinie pracy charytatywnej z młodzieżą, stawia wiele wymogów, które my też musimy spełniać. Stąd w naszej działalności pojawiły się oceny ryzyka, sposoby bezpiecznego przechowywania danych osobowych, polisy dotyczące “bullying” i dobra młodzieży.

Zarząd Okręgu zajmuje się również stroną medialną naszej organizacji – stronami internetowymi i mediami społecznościowymi. Nasze stanice podlegają rygorystycznym przepisom bezpieczeństwa, każde harcerskie spotkanie jest objęte ubezpieczeniem, odpowiednio zarządzamy finansami okręgu. Wszyscy członkowie zarządu spotykają się co 2-3 miesiące, ale w międzyczasie działamy w mniejszych komisjach tematycznych. To jak praca systemem małych grup, w który każdy zastęp ma do wykonania swoje zadania. O tym kto i co robi, można dowiedzieć się na stronie internetowej w zakładce – Zarząd Okręgu. Każdemu członkowi zarządu można zadać pytanie, korzystając z podanych informacji, jak i zaoferować swoją pomoc.

DLACZEGO TA PRACA JEST WAŻNA?

Na co dzień nie widać pracy zarządu więc niektórzy myślą, że to jest niepotrzebna grupa. Jednak ta praca toczy się cały czas za kulisami, stawiając na pierwszym planie bezpieczeństwo, zdrowie i potrzeby młodzieży podczas wszystkich harcerskich akcji. Wiele informacji pojawiających się w mediach, jest wydawanych przez rząd oraz lokalne samorządy – można się w tym pogubić. To właśnie odpowiednia grupa w Zarządzie Okręgu czuwa nad kontrolowaniem i wydawaniem instrukcji odpowiednich dla naszej działalności, a jednocześnie zgodnych z prawem brytyjskim.

Nasze stanice również nie mogłyby działać i rozwijać się, gdyby nie odpowiednia grupa instruktorów z Zarządu Okręgu.

Mamy nadzieję, że nasza praca będzie z każdym dniem coraz lepsza, odpowiadająca na potrzeby wszystkich – od skrzata po instruktorów. Zapraszamy więc do odwiedzania strony internetowej Okręgu i śledzenia naszej działalności.

Przeczytaj o naszej Historii