Starsze Harcerstwo

Kręgi

1 Krąg Starszoharcerski "Rodzina" w Londynie
Kierownik Kręgu: dz.h. Andrzej Czerniajew

93 Krąg Starszoharcerski "Nadzieja" im. Jana Pawła II w Londynie
Kierownik Kręgu: phm. Grażyna Pietrykowska

94 Krąg Starszoharcerski "Fale" im. Józefa Hallera w Londynie
Kierownik Kręgu: sam. Joanna Lindsay-Piesakowska

Kontakt: starszeharcerstwo@zhpwb.org.uk