Starsze Harcerstwo

Kręgi

1 Krąg Starszoharcerski "Rodzina" w Londynie
Kierownik Kręgu: dhna. Iza Czerniajew

45 Krąg Starszoharcerski im. Gen. Władysława Sikorskiego w Londynie

57 Krąg Starszoharcerski "Szarotka" im. Piusa X w Londynie

93 Krąg Starszoharcerski "Nadzieja" im. Jana Pawła II w Londynie
Kierownik Kręgu: dhna. Grażyna Pietrykowska

94 Krąg Starszoharcerski "Fale" im. Józefa Hallera w Londynie
Kierownik Kręgu: Teresa Ciecierska hm.

Kontakt: starszeharcerstwo@zhpwb.org.uk