Okręg WB

Kolejni Przewodniczący Zarządu Okregu

Naczelnictwo ZHP działającego poza granicami Kraju przez wiele lat pełniło równocześnie rolę Zarządu Okręgu Wielka Brytania. Dopiero w roku 1968 wybrano pierwszy Zarząd Okręgu. Od tego czasu co dwa lata odbywa się Zjazdy Okręgu, na którym wybierane są władze Okręgu.

przew_gabrys.jpg

Tadeusz Gabryś hm.

31.03.1968 – 31.03.1974

Urodzony w Samborze, woj. lwowskie, wstąpił do harcerstwa ok. 1925 r. Był Drużynowym w Samborze. Po wojnie założył drużynę harcerzy w Stowell Park w Anglii. Pełnił funkcję Hufcowego Hufca "Szczecin", Zastępcy Komendanta Chorągwi oraz Wiceprzewodniczącego ZHP. Był również członkiem Głównej Kwatery Harcerzy oraz Naczelnictwa.

przew_kliszewicz.jpg

Leonidas Kliszewicz hm.

31.03.1974 – 01.04.1990
10.05.1992 – 01.10.2000

Urodzony w Łoszniowie, woj. tarnopolskie, wstąpił do harcerstwa w Czortkowie w 1930 r. Był Drużynowym Lwowskich Drużyn Harcerzy. Pełnił funkcję Hufcowego Hufca "Wrocław", Komendanta Chorągwi Harcerzy oraz Wiceprzewodniczącego ZHP. W 1966 r. był Komendantem Zlotu Milenijnego w Ilford Park, w 1969 r. Komendantem Zlotu Harcerzy na Monte Cassino, w 1985 r. Komendantem Zlotu 75-lecia Harcerstwa, a w 1994 r. Komendantem V Światowego Zlotu ZHP.

przew_zdanowicz.jpg

Barbara Zdanowicz hm.

01.04.1990 – 10.05.1992

Urodzona w Polsce, wstąpiła do harcerstwa w Ugandzie w 1942 r. Prowadziła gromady zuchowe w Ugandzie oraz w Anglii. Pełniła funkcję Hufcowej Hufca "Wawel", Komendantki Chorągwi Harcerek oraz Wiceprzewodniczącej Zarządu Okręgu. Była Komendantką Zlotu Harcerek na Zlocie Jubileuszowym 75-lecia ZHP w 1985 r. W 2000 r. została wybrana Przewodniczącą ZHP. Była pierwszą kobietą na tej funkcji.

przew_bernasinski.jpg

Jacek Bernasiński hm.

01.10.2000 – 01.10.2006

Urodzony we Lwowie, wstąpił do harcerstwa do 3LDH w Londynie. Pełnił funkcję Wodza Gromady Zuchów na Devonii, a w 1957 r. założył 1KDH. Był również Hufcowym Hufca "Warszawa", Wiceprzewodniczącym Zarządu Okręgu w Wielkiej Brytanii, Szefem GK Harcerzy, Naczelnikiem Harcerzy, Skarbnikiem Generalnym oraz Sekretarzem Generalnym ZHP. Był Komendantem wyprawy milenijnej do Rzymu.

przew_mankowski.jpg

Wacław Mańkowski hm.

01.10.2006 – 12.10.2012

Urodzony w Polsce, wstąpił do harcerstwa w Jarosławiu w 1948 r. Pełnił funkcję Wodza Gromady Zuchów w Hufcu "Białowieża", Szczepowego Szczepu "Antokol" w Huddersfield oraz Hufcowego Hufca "Wilno". Był członkiem Głównej Kwatery Harcerzy i Naczelnictwa. Znalazł obiekt na stanicę "Fenton", był kierownikiem budowy, a później kierownikiem Centralnej Stanicy Harcerskiej w Fenton.

przew_rospedzihowski.jpg

Robert Rospędzihowski hm.

12.10.2012 – 12.12.2015

Urodzony w Anglii, wstąpił do harcerstwa w 1965 r. do gromady "Jastrzębie" w Oxford, Hufiec "Łódź". Pełnił funkcję Drużynowego 1KDH, Komendanta Chorągwi w Europie, Hufcowego Hufca "Warszawa" oraz Komendanta Chorągwi w Wielkiej Brytanii. Był Oboźnym Zlotu Harcerzy na V Światowym Zlocie ZHP w 1994 r. oraz Komendantem Zlotu Harcerzy na VIII Światowym Zlocie ZHP w 2010 r. z okazji 100-lecia harcerstwa. Pełnił funkcję Przewodniczącego ZHP.

przew_gebska.jpg

Anna Bnińska-Gębska hm.

12.12.2015 – 10.10.2020

Urodzona w Anglii, wstąpiła do harcerstwa do gromady "Krasnoludki" w Londynie. W drużynie harcerek "Pilica" pełniła funkcję drużynowej i od tego czasu jest związana ze Szczepem "Mazowieckim" w londyńskim Hufcu "Bałtyk". Pełniła funkcję Komendantki Chorągwi i Naczelniczki Harcerek. Była Komendantką Zlotu Chorągwi Harcerek w 2003 r., Oboźną Zlotu Harcerek na V Światowym Zlocie ZHP w 1994 r. oraz Komendantką Zlotu Harcerek na VIII Światowym Zlocie ZHP w 2010 r.

ali_s.jpg

Aleksander Szwagrzak hm.

10.10.2020 - Dzisiaj

Urodzony w Anglii, wstąpił do harcerstwa w 1967 r. do gromady "Orlęta Lwowskie" w Londynie. Pełnił funkcję Drużynowego 3LDH, Szczepowego Szczepu "Wola" oraz Hufcowego Hufca "Warszawa". W Hufcu "Szczecin" pełnił funkcje Wodza Gromady Zuchów "Warszawskie Dzieci" i Szczepowego Szczepu "Lechici". Był członkiem Komendy Chorągwi. W 2004 r. był Komendantem obozu Hufca „Szczecin” na Zlocie „Szare Szeregi”, obóz zajął pierwsze miejsce w punktacji zlotowej.