Chorągiew Harcerek

Hufiec Kaszuby

hufieckaszuby.pngDrużyna Wędrowniczek
"Bursztyn" - Północna Anglia

Drużyny Harcerek
"Brzozy" - Manchester
"Młody Las" - Sheffield
"Sosny" - Huddersfield
"Topole" - Leeds
"Wierzby" - Bradford (nie istnieje w tym momencie)
"Bukowina" - Blackburn
Zastęp Harcerek - Lincoln

Gromady Zuchów
"Białe Orły" - Blackburn (Hufiec Wilno)
"Krasnoludki" - Sheffield  (Hufiec Wilno)
"Leśne Duszki" - Bradford (Hufiec Wilno)
"Niedźwiedź" - Manchester (Hufiec Gdynia)
"Płomyki" - Barnsley (Hufiec Wilno)
"Skoczki" - Leeds (Hufiec Wilno)
"Wiślanie" - Huddersfield
"Promyki" - Lincoln

Gromady Skrzatów

"Żabki" - Leeds
"Leśne Ludki" - Manchester
"Rozbrykana Stonoga" - Huddersfield

Kontakt
kaszuby@zhpwb.org.uk