Okręg W-Brytyjski

Zarząd

Anna Bnińska-Gębska Hm.
Przewodnicząca
Dorota Matuszewska Hm.
Sekretarz
Elżbieta Tkaczyk Hm.
Skarbnik
Ks. Hm. Roman Werner SChr.
Kapelan

Członkowie

Andrzej Borowy Hm.
Kierownik Projektu Stanicy St. Briavels
Krzysztof Jakubowski Hm.
Referent ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na stanicach harcerskich
Barbara Jaśnikowska Hm.
Referent ds. ubezpieczenia
Anna Kucewicz Hm.
Referent ds. komunikacji z mediami
Ryszard Kolendo Pwd.
Referent ds. Ochrony Praw Dziecka - dokooptowany
Iwona Tarkowska phm.
Referent ds. Ochrony Danych

Czlonkowie Zarzadu

Krystyna Buyukardicili Dz. Harc.
Aleksander Szwagrzak Hm.
Agnieszka Wojtkowiak Phm.
Docia Zasadzka Pwd.

Członkami z urzędu

Komendantka Chorągwi Harcerek hm Maryś Bnińska
Komendant Chorągwi Harcerzy hm Jan Minor
Okręgowy Kierownik SH dhna Grażyna Pietrykowska
Okręgowy Kierownik OPH dzh Renata Turrell