Okręg W-Brytyjski

Zarząd

hm. Ali Szwagrzak
Przewodniczący
hm. Dorota Matuszewska
Sekretarz
pwd. Krystyna Wrobel
Skarbnik
Ks. hm. Roman Werner SChr.
Kapelan

Referenci

hm. Krzysztof Jakubowski
Kierownik Projektu Stanicy St. Briavels
phm. Andrzej Ciuksza
Referent ds. ubezpieczenia
phm. Irena Sobolewska
Referent d.s. pracowników; Referent d.s. danych
phm. Leszek Indyk
Referent d.s. bezpieczenstwa i higieny pracy
hm. Iwona Tarkowska
Referat Zdrowia Psychicznego
phm. Agnieszka Wojtowiak
Referent d.s. mediów i komunikacji

Członkowie Zarządu Okręgu z wyboru

pwd. Szymon Erdzik
Edynburgh
hm. Anna Kucewicz
Sheffield
hm. Aneta Macheta
Londyn
hm. Wacław Mańkowski
Huddersfield
hm. Jan Minor
Londyn
phm. Docia Zasadzka
Slough
phm. Jerzy Zychowicz
High Wycombe

Członkowie Zarządu Okręgu z urzędu

hm. Wanda Petrusewicz-Allen
Komendantka Chorągwi Harcerek
hm. Marcin Roth
Komendant Chorągwi Harcerzy
hm. Teresa Ciecierska
P.O. Okręgowy Kierownik Starszego Harcerstwa
dz.harc Krystyna Buyukardicli
Okręgowy Kierownik OPH

Przydatne Kontakty i Linki