Okręg WB

Działalność harcerska Covid-19

POZIOM GOTOWOŚCI

England

READINESS LEVEL: Green

Readiness level from 06 May 2022

Read more...

Includes residential activities.

Instructions may change – read weekly.

International travel for members of PSA UK Region is permitted – see guidelines and consult with line managers from the onset of planning and through every stage.

The above dated are all subject to review and may be set back dependent on government guidelines.

Read more in FRAMEWORK

POZIOM GOTOWOŚCI

Scotland

READINESS LEVEL: Green

Readiness level from 06 May 2022

Read more...

Includes residential activities.

Instructions may change – read weekly.

International travel for members of PSA UK Region is permitted – see guidelines and consult with line managers from the onset of planning and through every stage.

The above dated are all subject to review and may be set back dependent on government guidelines.

Read more in FRAMEWORK

Najnowsze Dokumenty

Advisory Note

Komunikat nr. 12

Getting back together safely FRAMEWORK

Check your Readiness Level

UWAGA OGÓLNA: zawsze pobierać dokumenty ze strony internetowej okręgu. Jeśli zajdą zmiany w poradach, będzie to zaznaczone w poszczególnym dokumencie wraz ze zmianą daty dokumentu.